п/п

 

Название  пансионата

 

 СРОКИ

Количество путевок

 1.  

Корпус « Олимп»

 

12.06.2021-  23.06-2021г

2

 1.  

Гостиница «Агат»

 

 

23.06.2021- 04.07.2021 г

2

 1.  

Гостиница «Агат»

 

 

15.07.2021-  26.07.2021 г.

2

 1.  

Гостиница « Агат»

06.08.2021-  17.08.2021

 

2

 1.  

Гостиница « Агат»

17.08.2021-   28.08.2021г

 

2

 1.  

Гостиница « Бриз»

12.06.2021-  23.06.2021 г

 

2

 1.  

Гостиница « Бриз»

04.07.2021г- 15.07.2021

 

2

 1.  

Гостиница « Бриз»

17.08.2021г-  -28.08.2021 г

 

2

 1.  

Гостиница « Кругозор»

23.06.2021-   04.07.2021

 

2

 1.  

Гостиница « Ольга»

15.07.2021-  26.07. 2021г

 

1( на 2 человека)

 1.  

Гостиница «Надежда

12.06.2021-  23.06.2021 г

1( на 2 человека)

 

 1.  

Гостиница «Надежда

23.06.2021-04.07.2021г

 

1( на 2 человека)

 1.  

Гостиница «Надежда

26.07.2021-06.08.2021г

 

1( на 2 человека)

 

 1.  

Пансионат  « Водник»

09.06.2021 -  21.06.2021г

2

 

 1.  

Пансионат « Водник «

21.07.2021- 02.08.2021

 

1